Bc. Milan Ulrich, DiS.

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a úloha úřadů práce

Interactive labour market policy, legal form and function of employment department
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává téma: „Aktivní politiky zaměstnanosti a užití jednotlivých nástrojů včetně úlohy úřadů práce při jejich uplatňování“, jako jednoho ze základních pilířů řešení problematiky nezaměstnanosti v České republice. Rešeršní část práce vymezuje pojmy trh práce, nezaměstnanost, její druhy či další její členění. Dále popisuje problematiku aktivní politiky zaměstnanosti a její institucionální …více
Abstract:
The Bachelor thesis processes subjekt matter „Active employment policy and applications their individual instruments, including role og Labour Offices in applying these instruments in the Czech Republic“. Literature search stake out conceptions a Laber market, an Unemployment and thein sorts and further describe questions of aktive employment policy and their institutional framework inclusive the revisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní