Jakub Neužil

Bakalářská práce

Komparace reformy zdravotnictví Patient Protection and Affordable Care Act s návrhem American Health Care Act ve Spojených státech amerických

Comparison of the Patient Protection and Affordable Care Act with the American Health Care Act in the USA
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat reformu amerického zdravotnictví Patient Protection and Affordable Care Act z roku 2010 a komparovat ji s návrhem zákona American Health Care Act z března roku 2017. V teoretické části je obsaženo srovnání hlavních modelů zdravotnictví ve světě a detailněji popsán systém zdravotní péče v USA. V praktické části je obsažena podrobnější analýza a komparace obou legislativ …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 and to compare it with the American Health Care Act of March 2017. The theoretical part contains a comparison of the main healthcare models in the world and a more detailed description of the healthcare system in the USA. The practical part contains a more detailed analysis and comparison of both legislations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71404