Bc. Jan Kořán

Bakalářská práce

Vývoj a současnost internetových nástrojů marketingové komunikace - základní exkurs do problematiky využití online reputation v marketingové komunikaci

Development and current status of the internet instruments of marketing communications - excursion into the basic problems of the use of online reputation in marketing communications
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled informací o Online Reputation Managementu v kontextu oboru Marketingová komunikace. Téma pak řeší především z pohledu využití v korporátním prostředí. Soustřeďuje se při tom na potenciál ORM v systému marketingových komunikací a přináší v tom směru relevantní kazuistiky. Praktickým východiskem práce je projektový návrh ORM vybraného tuzemského podniku v kontextu …více
Abstract:
Bachelor thesis provides a comprehensive overview of information about Online Reputation Management in the context of marketing communications field. Then addresses the topic from the perspective of particular use in corporate environments. It focuses on the potential of the ORM system in marketing communications and brings in the direction of relevant case studies. The practical outcome of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace