Theses 

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce – Michaela Kaňová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Michaela Kaňová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce

Abstract: Cílem mé práce je popsat životní situace matek samoživitelek a možné zdroje podpory v rámci sociální práce. Jedná se teoretickou práci, vypracovanou metodou kompilace. Osobní motivací pro mě byla vlastní zkušenost, co by dítě samoživitelky. Uskupení matek-samoživitelek bývá kategorizována obecně pod cílovou skupinu rodiny, které je věnována celá první kapitola. Dále jsou kapitoly věnovány tématům: příčiny samoživitelství, finanční stránka matek-samoživitelek, postavení a práva žen a konečně zdroje optikou sociální práce a systému státního sociálního zabezpečení.

Abstract: The aim of this theses is to describe life conditions of single mother and possible sources of social assistance. It is theoretical thesis done by the compilation method. My own experience as a single-parent child was a personal motivation for me. Generally, the category of single mothers is categorized under the target group of a family which the whole first chapter is devoted to. Other chapters are focused on reasons of being a single mother, financial aspects of single mothers, the status and the women rights. Two chapters focus on sources of a social work and sources of Social security system.

Keywords: rodina, samoživitelství, matky, gender, postavení žen na trhu práce, sociální práce, zdroje pomoci, systém sociálního zabezpečení, family, self-employment, mothers, the status of women in the labor market, social work, source of assistance, social security system

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Iva Linhartová
  • Reader: Mgr. Miloslava Šotolová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 11:03, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz