Ing. Veronika Kovářová

Diplomová práce

Posouzení přínosů použití alternativního paliva na ekonomiku provozu autobusů

Assessing the benefits of using alternative fuel for the effectiveness of bus operation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na alternativní palivo CNG a jeho použití v dopravě. Druhá část hovoří o stavu městské hromadné dopravy v Pardubicích z pohledu Dopravního podniku města Pardubic a. s. Třetí část je tvořena analýzou využití alternativního paliva v městské hromadné dopravě. Na závěr je zhodnocení investice plnicí stanice a porovnání nákladů na naftový a CNG autobus.
Abstract:
This thesis focuses on alternative fuel and CNG use in transport. The second part talks about the state of public transport in Pardubice from the perspective of the Transportation Company of town Pardubic a. s. The third part consists of an analysis of the use of alternative fuels in public transport. In conclusion, evaluation of investment filling station and comparing the cost of diesel and CNG buses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovářová, Veronika. Posouzení přínosů použití alternativního paliva na ekonomiku provozu autobusů. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera