Irena NEDVĚDOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomický rozbor využití energie z tepelného čerpadla/ Ekonomic analysis of power utilization from heat pump

Ekonomic analysis of power utilization from heat pump
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou využití tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody v objektech. V první části je popsán princip a současný stav technického řešení tepelných čerpadel, následně je provedeno porovnání různých druhů tepelných čerpadel podle zdroje nízkopotenciálního tepla. Další část práce je věnována ekonomice provozu tepelných čerpadel a zmapování všech faktorů, které mohou …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I address the question of utilizing heat pumps for building heating and water heating. In the first part, the principle and the present state of heat pumps technological solution are described; after that, various types of heat pumps are compared according to the source of low-potential heat. The next part of the thesis deals with the economy of heat pump operation, and with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Hladík René

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/