Bc. Petra Kaisarová

Bachelor's thesis

Statistické testy v pedagogickém výzkumu

Statistical tests in pedagogical research
Abstract:
Bakalářská práce Statistické testy v pedagogickém výzkumu pojednává o základech testování hypotéz, popisuje jednotlivé kroky tohoto procesu a vysvětluje základní pojmy jako nulová hypotéza, alternativní hypotéza, hladina významnosti, p hodnota, síla testu, bodové a intervalové odhady. Kapitola modelová rozložení a normalita dat čtenáře seznamuje s rozloženími, kterých nabývají sociální jevy nebo na …more
Abstract:
This bachelor thesis `Statistical tests in pedagogical research’ covers basics of hypotheses testing, describes its necessary steps and explains definitions of null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance, p-value, statistical power, point and interval estimates. One of chapters introduces model statistical distributions and notably normality of the sample. Described distributions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Education / Social and Free Time Education