Bc. Sophia Tesařová Byrouti

Master's thesis

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

The employment of disabled persons
Abstract:
Tato práce "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se v úvodu zabývá vymezením základních pojmů a obecně problematikou, která vymezení provází. V další kapitole práce podrobně řeší právní úpravu vzdělávání osob se zdravotním postižením v České republice včetně způsobu integrace těchto osob a jejich následným studiem na středních a vysokých školách. V následující kapitole práce pojednává o postavení …more
Abstract:
This thesis, "Employment of People with Disabilities", deals with the definition of the basic concepts and the general issues associated with this topic. In the next chapter the thesis deals with the legal regulation of the education of persons with disabilities in the Czech Republic in detail, including the way of integration of these persons and their subsequent studies at secondary and tertiary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Reader: Mgr. Lucie Řehořová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní