Bc. Zdeněk Liščinský

Diplomová práce

Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace

Univariate ARCH models and their selected economic applications
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o jednorozměrných autoregresních modelech s podmíněnou heteroskedasticitou (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity; ARCH) jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktických aplikací. Teoretická část práce obsahuje popis základních modelů typu ARCH, jejich statistických vlastností, metod odhadů parametrů a výpočtu předpovědí. V praktické části práce je potom …více
Abstract:
This thesis deals with univariate ARCH models (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) both from theoretical and application point of view. Theoretical part of the thesis includes description of basic ARCH-type models, their statistical properties, parameter estimation methods and forecast evaluation. Application part then summarizes possible applications of ARCH-type models together with illustrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma