Bc. Martin Hasoň

Diplomová práce

Analýza struktury porézních vrstev pomocí mikroskopie atomové síly

Analysis of structure of porous films using atomic force microscopy
Anotace:
V rámci této diplomové práce byla provedena kompletní analýza vrstev TiO2, zejména jejich příčných lomů, pomocí metod mikroskopie skenující sondou. Byla vyzkoušena a zhodnocena metoda pro úpravu drsnosti příčných lomů pomocí leštění diamantovými částicemi. Zároveň bylo navrženo polohovací zařízení, které se může využít pro lepší manipulaci se vzorky u mikroskopů skenující sondou. Byl vytvořen výpočetní …více
Abstract:
This thesis contains a complete analysis of TiO2 layers, especially their cross sections, by Scanning probe microscopy. There was tried out and review the cross sections preparation by diamond-elements polishing. There was designed a positioner, which can be used to improve manipulation with the samples. In terms of this thesis was developed a numerical model for solution of heat equation describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta