Ing. Radka Mácová

Bakalářská práce

Volby do krajských zastupitelstev 2008 a jejich politické dopady

Regional Election and its Political Impact
Anotace:
Tématem bakalářské práce je politický dopad voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na legislativní úpravu voleb a teoretické začlenění krajských voleb do kontextu teorie druhořadých voleb. Druhá část shrnuje konkrétní výsledky voleb v roce 2008 ve srovnání s výsledkem předchozích voleb v roce 2004. Poslední část práce se zabývá konkrétním …více
Abstract:
Bachelor thesis topic is political impact of the elections to regional council in 2008. Thesis is separated into the three parts. First part is dedicated to legislative adaptation of elections and theoretical incorporation of the elections to regional councils into context of theoretical second-rated elections. Second part summarizes particular results of the elections in 2008 compared with the previous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta