Mgr. Linda Prokešová

Bakalářská práce

Volby do Evropského parlamentu v ČR v letech 2004 a 2009: komparace na základě teorie voleb druhého řádu

The European Parliament Elections in the Czech Republic in 2004 and 2009: comparison in perspective of second – order election theory
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat volby do Evropského parlamentu v ČR v roce 2004 a 2009 vzhledem ke konceptu druhořadých voleb. Tato práce se bude snažit aplikovat revize původní studie Karlheinze Reifa a Hermanna Schmitta o volbách druhého řádu na aktéra východního rozšíření. Náplní této práce bude zjistit, zda hypotézy vycházející z revidovaných konceptů druhořadých voleb jsou v rámci …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse the European Parliament elections in the Czech Republic in 2004 and 2009 in perspective of second-order elections theory. This work tries to apply the revision of the original study of Karlheinz Reif and Hermann Schmitt about second order election for actor of eastern enlargement. The main idea of this work is to find out, whether the hypotheses based on revised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií