Jan Mandík

Bakalářská práce

B2B marketing IT startupu

B2B marketing of IT startup
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je využít teoretické znalosti z oblasti B2B marketingu IT startupu k analýze marketingových procesů malého startupu podnikajícího v oblasti IT, popsat jeho současnou situaci, najít a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části se práce nejprve zabývá specifiky B2B marketingu, dále je zde představeno patnáct různých marketingových postupů používaných ve startupech a společnostech …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to use the theoretical knowledge from the area of B2B marketing of IT startup to analyse marketing processes of a small IT startup, to describe its current situation, to find and suggest possible improvements. In the theoretical part, the thesis first deals with the specifics of B2B marketing, afterwards it presents fifteen different marketing procedures used in startups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Radim Čermák
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72820

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma