Bc. Zuzana Žufanová

Diplomová práce

Bioinformatická analýza potenciálních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis

Bioinformatical analysis of putative glycosyltransferases from Mycobacterium tuberculosis
Anotace:
Mycobacterium tuberculosis je patogenní bakterie, která svoji obranu proti imunitnímu systému hostitele zakládá mimo jiné na buněčné stěně. Tato práce se zabývá vybranými hypotetickými proteiny z M. tuberculosis CDC1551 s cílem nalézt glykosyltransferasy, které se podílí na stavbě buněčné stěny, díky čemuž jsou zajímavými terapeutickými cíli v boji proti této bakterii. Hypotetické proteiny byly srovnávány …více
Abstract:
Mycobacterium tuberculosis is a pathogenic bacterium. Its cell wall protects it against the immune system of the host. This thesis deals with selected hypothetical proteins from M. tuberculosis CDC1551 to find glycosyltransferases that are involved in cell wall synthesis. That makes them an interesting therapeutic target for fighting this bacterium. Hypothetical proteins were compared with described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika