Bc. Jana Márová

Bakalářská práce

Bioinformatické vyhledávání GT-C glykosyltransferas v genomu bakterie <I>Mycobacterium tuberculosis</I>

Bioinformatic searching for GT-C glycosyltransferases in <I>Mycobacterium tuberculosis</I>
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje bioinformatickému vyhledávání genů kódujících hypotetické a necharakterizované proteiny v genomu bakteriálního kmene <i>Mycobacterium tuberculosis</i> CDC1551, které by mohly být dosud neobjevenými glykosyltransferasami s foldem GT-C. Glykosyltransferasy se spolu s dalšími enzymy podílejí na vzniku výjimečně odolné buněčné stěny bakterií <i>M. tuberculosis …více
Abstract:
This thesis deals with the bioinformatic search for genes that encode hypothetical and uncharacterized proteins in the genome of the <i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain CDC1551. These proteins might be undiscovered GT-C glycosyltransferases that, together with other enzymes, are involved in the biosynthesis of an exceptionally resistant cell wall of <i>M. tuberculosis</i> …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta