Bc. Veronika Sedláčková

Master's thesis

Projektory: jejich vývoj a využití pro dokumetaci a výuku.

Projectors: their development and usage in documentation and teaching
Anotácia:
Teoretická část práce pojednává o projektorech, jejich vývoji a využití pro dokumentaci a výuku. Nejvíce je zmíněno u video- a dataprojektorů, kterých je na trhu v současnosti nejvíce a stále se vyvíjí rychlým tempem. S projekční technikou ve výuce souvisí i hygiena osvětlování, která je rozebrána také ve výzkumné části při hodnocení světelných podmínek v posluchárně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny …viac
Abstract:
The theoretical part deals with projectors, their development and usage in documentation and teaching. It is focused on video and data projectors as they are the most available devices at the market and they are developing very quickly. In the practical part, there is also mentioned the hygiene of lighting, considering the lighting conditions in the lecture hall in St. Anna Hospital that were examined …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta