Ing. Daniel Netušil

Diplomová práce

Organizace trhu s elektřinou v kontextu energetické politiky EU

Electricity Market Design and EU Energy Policies
Anotace:
Předmětem diplomové práce Organizace trhu s elektřinou v kontextu energetické politiky EU je analýza designu trhu s elektřinou. V rámci diplomové práce je design trhu analyzován na základě Cílového modelu tvořeného Nařízeními FCA, CACM a EBGL a dále předpisy, které jsou součástí balíčku Čistá energie pro všechny Evropany (Zimní balíček). Cílem práce je jednak věnovat se designu trhu z hlediska integrace …více
Abstract:
The Master´s Thesis Eletricity Market Design and EU Energy Policies analyzes the European electricity market design on the basis of the Target model formed by the FCA, CACM and EBGL Regulations as well as the regulations which are part of the Clean Energy for All Europeans Package (Winter Package). The aim of the Thesis is to analyse the market design in terms of integration of forward, day-ahead and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo