Helena NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb

The foreknowledge of families taking care of homebound senior citizens on the possibilities of benefiting from social and medical services
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována tématu Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb. Teoretická část se zabývá definicí stáří, stárnutí, pojmy geriatrie, gerontologie a periodizací stáří. Popisuje znaky stárnutí a potřeby seniorů. Druhá kapitola poukazuje na význam rodi-ny a vztahy mezi generacemi. V poslední kapitole jsou popsány služby …viac
Abstract:
The thesis deals with a topic of informedness about social and health care services in families caring for a senior family member at home ? providing domiciliary care. The theoretical part deals with a definition of old age, aging, concepts of geriatrics, gerontology and periodisation of old age. It describes signs of aging and needs of senior citizens. The second chapter highlights the importance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Identifikátor: 20332

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Helena. Informovanost rodin pečujících o seniora v domácím prostředí o možnostech využívání sociálně zdravotních služeb. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe