Eduard Inhorin

Bakalářská práce

Assessment Of The Investment Attractiveness Of The Enterprise

Assessment Of The Investment Attractiveness Of The Enterprise
Anotace:
Tato práce je postavena na důvěře autora v behaviorální povahu celkové ekonomiky a zejména akciových trhů. Práce začínají demonstrací konfliktu mezi tradičními ekonomickými teoriemi, tradičními financemi a behaviorálním přístupem. Takový antagonismus v průběhu této práce se vyvíjí kritikou tradičního přístupu a navržením způsobů, jak jej přiblížit chování. Poté, co se seznámí s teoretickými základy …více
Abstract:
This thesis is built around the author’s confidence in the behavioral nature of economy overall and equity markets in particular. Work begins with demonstration of conflict between traditional economic theories, traditional finance against behavioral approach. Such an antagonism in the course of this work is developed by criticizing the traditional approach and suggesting ways to bring it closer to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Vlastimil Jandus

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní