Michal Vlček

Diplomová práce

Practical differences in business valuation using the market value, value in use and the value for price negotiations

Praktické rozdíly při ocenění podniku tržní hodnotou, value in use a pro cenové jednání
Anotace:
Cílem této práce je objasnit základní charakteristiky praktického využití a rozdíly jednotlivých způsobů ocenění. V první kapitole uvádím obecnou charakteristiku zkoumaných kategorií hodnot a faktory ovlivňující jejich použitelnost. Druhá kapitola se zabývá odhadem tržní ceny a faktory, jež ji ovlivňují. Další, pořadově třetí a čtvrtá, část mé práce je zaměřena na porovnání uváděných metod ocenění …více
Abstract:
This thesis aims to explain the basic characteristics of valuation method in practice use. The first chapter is about basic character of each method of valuation and factors which influence its applicability. The second chapter mentions estimation of market value/appraisal, includes affecting factors. Then, the third and fourth parts aim to comparing these appraisals (market. vs. price bargaining, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Jiří Hlaváč
  • Oponent: Pavla Maříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29713