Theses 

Smart city a ochrana obyvatelstva – Barbora Machalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování

Barbora Machalová

Diplomová práce

Smart city a ochrana obyvatelstva

Smart City and the Population Protection

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na Smart city a ochranu obyvatelstva, datované k přelomu roku 2017 a 2018. První část práce blíže charakterizuje případovou studii a ochranu obyvatelstva. Dále je objasněn pojem Smart city a s tím související Metodika konceptu Smart city. V další kapitole jsou popsány koncepty Smart city ve vybraných městech Evropy a České republiky. Navržení projektů ke zvýšení ochrany obyvatelstva ve Smart city a jejich vyhodnocení uzavírají diplomovou práci.

Abstract: The diploma thesis is focused on Smart city and population protection, dated to the turn of 2017 and 2018. The first part of the thesis is characterized by a case study and protection of the population. The term is also clarified Smart city and with it related Methodology of the Smart city concept. The next chapter describes Smart city concepts in selected cities of Europe and the Czech Republic. The design of projects to increase the protection of the population in Smart city and their evaluation conclude the diploma thesis.

Klíčová slova: Smart city, Smart region, ochrana obyvatelstva, ICT technologie, případová studie

Keywords: Smart city, Smart region, population protection, ICT technology, case study

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: František Kovářík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz