Bc. Martin Ingr

Bachelor's thesis

Neoformalistická analýza filmu Pan Nikdo: Mnohaúrovňový narativní systém

Neoformalist film analysis of Mr. Nobody: Multileveled narrative system
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje film Pan Nikdo pomocí neoformalistické analýzy. Dominantou filmu je mnohaúrovňový narativní systém, jenž se dělí na tři složky - imaginativní svět, skutečný svět a vzájemné prvky. Jednotlivé linie jsou dále pomocí mizanscény a kamerových postupů esteticky rozlišeny.
Abstract:
This Bachelor’s thesis analyse movie Mr. Nobody by neoformalist approach. The dominant feature of this film is its complex and multi-stage narrative, which contains of 3 key aspects – imaginary world, real world and mutual elements. Individual timelines are further visually distinguish by mise-en-scene and camera techniques.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Trnka
  • Reader: Mgr. Michal Večeřa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta