Bc. Martin Ingr

Bakalářská práce

Neoformalistická analýza filmu Pan Nikdo: Mnohaúrovňový narativní systém

Neoformalist film analysis of Mr. Nobody: Multileveled narrative system
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje film Pan Nikdo pomocí neoformalistické analýzy. Dominantou filmu je mnohaúrovňový narativní systém, jenž se dělí na tři složky - imaginativní svět, skutečný svět a vzájemné prvky. Jednotlivé linie jsou dále pomocí mizanscény a kamerových postupů esteticky rozlišeny.
Abstract:
This Bachelor’s thesis analyse movie Mr. Nobody by neoformalist approach. The dominant feature of this film is its complex and multi-stage narrative, which contains of 3 key aspects – imaginary world, real world and mutual elements. Individual timelines are further visually distinguish by mise-en-scene and camera techniques.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury