Andrej Jánoš

Diplomová práce

Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R

Vývoj kredit skóringových modelů s využitím vybraných statistických metod v R
Anotace:
Kredit skóring je ve finanční praxi důležitou a rychle se rozvíjející disciplínou. Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik používaných k vytvoření a popisu kredit skóringových modelů s interpretací jejich výstupu společně s praktickou ilustrací postupu při vytváření těchto modelů v statistickém programovém prostředí R. Tato práce je členěná do pěti kapitol. První kapitola je věnovaná …více
Abstract:
Credit scoring is important and rapidly developing discipline. The aim of this thesis is to describe basic methods used for building and interpretation of the credit scoring models with an example of application of these methods for designing such models using statistical software R. This thesis is organized into five chapters. In chapter one, the term of credit scoring is explained with main examples …více
Abstract:
Kredit skóring je vo finančnej praxi dôležitou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou. Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrn základných metodík používaných k vytvoreniu a popisu kredit skóringových modelov s interpretáciou ich výstupu spoločne s praktickou ilustráciou postupu pri vytváraní takýchto modelov v štatistickom programovom prostredí R. Táto práca je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Milan Bašta
  • Oponent: Iva Pecáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53278