Theses 

Využití logistické regrese ve výzkumu trhu – Hana Brabcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Hana Brabcová

Diplomová práce

Využití logistické regrese ve výzkumu trhu

The use of logistic regression in the market research

Anotace: Práce si klade za cíl rozhodnout o reálných možnostech využití logistické regrese při řešení úloh běžných ve výzkumech trhu s ohledem na požadavky zadavatelů výzkumů. Argumentem pro toto zhodnocení je porovnání jejích výstupů s výstupy alternativní klasifikační metody využívané v praxi -- metody rozhodovacích stromů. Téma je zpracováno do tří částí. První se zaměřuje na pokrytí teoretického rámce metody logistické regrese (kapitola 2 a 3), druhá část popisuje zkušenosti s využitím metody v českých firmách zabývajících se výzkumem trhu (kapitola 4) a téma uzavírá aplikace metody na reálná data a porovnání výsledků s výstupy rozhodovacího stromu (kapitola 5 a 6).

Abstract: The aim of this work is to decide the real usage of logistic regression in the market research tasks respecting the needs of final users of research results. The main argument for the final decision is the comparison of its output to the output of an alternative classification method used in practice -- a classification tree method. The topic is divided into three parts. The first part describes the theoretical framework and approaches linked to logistic regression (chapter 2 and 3). The second part analyses the experience with the usage of logistic regression in Czech market research companies (chapter 4) and the topic is closed by applying the method on real data and comparing the output to the classification tree output (chapter 5 and 6).

Klíčová slova: rozhodovací strom, multinomická logistická regrese, ordinální logistická regrese

Keywords: multinomial logistic regression, ordinal logistic regression, classification tree

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: Iva Pecáková
  • Oponent: Pavel Ranocha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23264

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz