Hana Brabcová

Diplomová práce

Využití logistické regrese ve výzkumu trhu

The use of logistic regression in the market research
Anotace:
Práce si klade za cíl rozhodnout o reálných možnostech využití logistické regrese při řešení úloh běžných ve výzkumech trhu s ohledem na požadavky zadavatelů výzkumů. Argumentem pro toto zhodnocení je porovnání jejích výstupů s výstupy alternativní klasifikační metody využívané v praxi -- metody rozhodovacích stromů. Téma je zpracováno do tří částí. První se zaměřuje na pokrytí teoretického rámce metody …více
Abstract:
The aim of this work is to decide the real usage of logistic regression in the market research tasks respecting the needs of final users of research results. The main argument for the final decision is the comparison of its output to the output of an alternative classification method used in practice -- a classification tree method. The topic is divided into three parts. The first part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: Iva Pecáková
  • Oponent: Pavel Ranocha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23264