Bc. Pavla Burešová

Bakalářská práce

Vzdělávání žáka s ADHD a SPU na ZŠ a na víceletém gymnáziu s uměleckým zaměřením

The education of the pupil with ADHD and specific learning disorders at primary school and grammer with an artistic focus
Anotace:
Tématem bakalářské práce je inkluzívní vzdělávání žáka s ADHD a SPU na základní škole a na gymnáziu s uměleckým zaměřením. Teoretická část je věnována definování, charakteristice, výskytu, diagnostice, léčbě a reedukaci ADHD a SPU, spojitosti ADHD a SPU, vývoji ADHD během v období dospívání a specifikám kariérového poradenství pro žáky s ADHD a SPU. Dále obsahuje pojednání o legislativních podmínkách …více
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is inclusive education the pupil with ADHD and with specific learning disabilities at primary school and secondary school with an artistic focus. The theoretical part is devoted to the definition, characteristics, occurrence, diagnosis, treatment and reeducation of ADHD and specific learning disorders, ADHD and specific learning disabilities of continuity of learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta