Jana Bartáková

Diplomová práce

Kvalita veřejných služeb

The Quality of Public Service
Anotace:
Cílem práce je na příkladu konkrétní obce uvést uplatňování metod kvality veřejných služeb. Pro tuto práci jsem si vybrala město Tábor. Metodou řízeného rozhovoru s tajemníkem města zjistím konkrétní metody, které město používá ke zvýšení kvality svých služeb a pokusím se na základě teoretických poznatků objasnit podstatu a přínos těchto metod pro daný úřad.
Abstract:
The aim of graduation theses is to show the application of public services quality methods in town Tabor. Thanks to controlled interview with secretary I wil find out the concrete methods using by the town to improve the quality of its services. Then I will try to explain the esence and benefit of this methods for choice office.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: Jana Krbová
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14225