Mgr. Kateřina Bambulová

Bakalářská práce

Křesťanská výchova v rodině s dětmi mladšího školního věku

Christian Education in Families With School Aged Children
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu křesťanská výchova v rodině s dětmi mladšího školního věku. Teoretická část vymezuje důležité pojmy, které jsou důležitá pro empirickou část. Nejprve charakterizuje křesťanství, dále se věnuje výchově a následně je pozornost zaměřena na rodinu. Závěr teoretické práci je věnován křesťanské výchově v rodině. Empirická část skrz kvalitativní výzkum popisuje průběh …více
Abstract:
This bachelor's work deals with the theme of the Christian education in a family with school aged children. The theoretical part defines important terms that are significant for the empiric part. Firstly, it characterizes Christianity, secondly it deals with education and afterwards it focuses on a family. The end of the work deals with the Christian education in a family. The empiric part, through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta