Marcela Hélová

Diplomová práce

Regionální a inovační strategie Olomouckého kraje

The Regional Innovation Strategy of Olomouc Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na „Regionální inovační strategii Olomouckého kraje“. Cílem je představit, vymezit, analyzovat a zhodnotit přístup Olomouckého kraje a jeho přístup k podpoře inovací v regionu. První část se zabývá vysvětlením pojmů a definic inovace a regionálního inovačního systému. Následuje kapitola, která charakterizuje analýzu inovace v kraji Olomouckém a Zlínském, se kterým bude provedeno …více
Abstract:
This thesis is focused on „Regional innovation strategy of the Olomouc region“. The objective is to present, define, analyze and valorize the approach of Olomouc region and its approach towards promoting innovations in the region. The first part deals with the explanation of concepts and definitions of innovation and regional innovation system. The following part describes the analysis of innovation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Andrea Sikorová
  • Oponent: Kristýna Navrátilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu