Bc. Magdalena Marie ŠŤASTNÁ

Diplomová práce

Vnímání vlastní profese porodními asistentkami v České republice a Německu

Czech and German midwives perception of their own profession
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit a porovnat vnímání vlastní profese porodními asistentkami z České republiky a Německa. Porodní asistentky v rámci Evropské unie by měly mít na základě společné evropské legislativy srovnatelné a jednotné kompetence. Metodika: Výzkumný soubor tvořily čtyři české a čtyři německé porodní asistentky. Výzkum byl zpracován kvalitativní metodou. Ke sběru …více
Abstract:
Aim: The main aim of this thesis is to identify and compare Czech and German midwives? perception of their own profession. Midwifery in the European Union is based on common European legislation and there should be comparable and uniform competences. Methods: The sample consisted of four Czech and four German midwives. The research was done with qualitative method. For data collection method was used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Magdalena Marie. Vnímání vlastní profese porodními asistentkami v České republice a Německu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta