Michal Palas

Master's thesis

Data Mining

Software pro Data Mining

Data Mining
Anotácia:
Hlavním tématem diplomové práce je prozkoumání možností využití softwaru pro data mining. První část práce popisuje základní postupy procesu vycházející z konkrétních metodologií, cílů, úloh a technik. Jsou zde zmíněna také možná úskalí, která se mohou při analýze dat vyskytnout. Druhá část práce se zabývá charakteristikou rolí kooperujících v procesu data mining. Důraz je dáván zejména na jejich možnosti …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM379

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedúci: Hana Skalská
  • Oponent: Pavel Beňak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv