Ing. Eva VEJVODOVÁ

Disertační práce

Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí

Analisys of Wind Turbine Noise
Abstract:
Hluk z větrných elektráren je předmětem zájmu po celá desetiletí. Výstavba větrných elektráren na souši (?onshore?) by se měla, dle předpovědí vydaných mezinárodními organizacemi zabývajících se větrnou energií, značně rozšířit. Je zde tedy předpoklad, že stále více obyvatel zaznamená zkušenost s bydlením v blízkosti větrných elektráren, jejichž projevem je i hluk. Z tohoto důvodu se tématu vlivu hluku …více
Abstract:
Noise from wind turbines (WT) has been the subject of concern for decades. Noise complaints continue to be an issue that may now hold the potential to obstruct expansion of onshore WE development. The possible noise impact has been investigated by many researchers. To obtain human response to WT noise, mainly four approaches have been used: cross-sectional study, laboratory experiments, data capture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2011
Zveřejnit od: 16. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJVODOVÁ, Eva. Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika