Theses 

Zákaznická spokojenost ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o. – David Šafr

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

David Šafr

Bachelor's thesis

Zákaznická spokojenost ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o.

Customer satisfaction in RUMBURK KELLY s. r. o. firm

Abstract: Tématem této bakalářské práce je zhodnocení zákaznické spokojenosti ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o. Cílem práce je s pomocí marketingového výzkumu zhodnotit zákaznickou spokojenost u velkoobchodních zákazníků zvolené firmy, vymezit dílčí problémy a navrhnout jejich řešení.V teoretické čísti jsou objasněny pojmy jako zákaznická spokojenost a její měření, marketingový výzkum, customer relationship management a marketing služeb.Praktická část se zabývá samotným marketingovým výzkumem, tedy tvorbou dotazníku, představení autorova očekávání, analýzou a vyhodnocením získaných dat a samotným návrhem opatření, včetně těch realizovaných.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is customer satisfaction in firm RUMBURK KELLY s. r. o. The aim is to evaluate customer satisfaction by wholesale customers with the help of marketing research, define possible issues and to propose solution for these issues.In the theoretical part, there are terms to be found such as customer satisfaction and its measurement, marketing research, customer relationship management and marketing of services.The practical part of the thesis regards marketing research itself. In other words the creation of survey; introduction of author’s expectations, analysis and evaluation of obtained data and proposal of solutions for found issues, including description of implemented measures.

Keywords: Řízení zákaznických vztahů, Marketing služeb, Marketingový výzkum, Zákaznická spokojenost, Měření zákaznické spokojenosti

Keywords: Customer satisfaction, Evaluation of customer satiscaftion, Customer relationship management, Marketing of services, Marketing research

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Šturmová, MBA

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/4438 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:43, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz