Mgr. Milan Minárik

Diplomová práce

Český a slovenský ústavní soud a jejich vliv na podobu politického systému

Czech and Slovak Constitutional Court and their Influence on the form of the Political System
Anotace:
Předmětem této práce je vliv ústavních soudů České a Slovenské republiky na podobu volebního systému pro volby do Národní rady Slovenské Republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. První část práce tvoří teoretický úvod, který se zabývá jak obecně ústavním soudnictvím, tak volbami a volebním systémem. Další část pak tvoří popis a zhodnocení postavení a pravomocí ústavních soudů a jejich …více
Abstract:
The object of the thesis is the influence of the Constitutional Courts in the Czech Republic and Slovakia on the electoral system for the elections to the National Council of the Slovak republic and the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. The first part of the thesis is the theoretical introduction, containing chapters about the constitutional judicature, elections and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta