Theses 

Analýza rizik a hrozeb v obci s rozšířenou působností Pohořelice – Petr Maršálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Maršálek

Bakalářská práce

Analýza rizik a hrozeb v obci s rozšířenou působností Pohořelice

Analysis of Risks and Threats in Pohořelice

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza rizik a hrozeb v obci s rozšířenou působností Pohořelice. Teoretická část je zaměřena na vymezení legislativy, důležitých pojmů v oblasti krizového řízení, stručný popis a využití havarijních plánů. Pojmy hrozba a riziko a integrovaný zá-chranný systém. Druhá část se věnuje podrobnému popisu města Pohořelice, včetně histo-rie a charakteristiky území. Dále se věnuje analýze vybraných živelných pohrom a techno-logických havárií na daném území, simulací požáru na čerpací stanici a povodně. Poslední kapitola obsahuje statistiky výjezdů hasičského záchranného sboru.

Abstract: The aim of the thesis is an analysis of risks and threats in the municipality with extended powers Pohořelice. The theoretical part focuses on the definition of legislation, important concepts in the field of crisis management, a brief description and use of crisis plans, notion of threat and risk and integrated emergency system. The second part is devoted to a detailed description of the city Pohořelice, including the history and characteristics of the area. It also discusses the analysis of selected natural disasters and technological accidents in the territory, simulation a fire at a gas station and floods. The last chapter contains statis-tics departure of the fire brigade.

Klíčová slova: obec s rozšířenou působností, hrozba, riziko, mimořádná událost, krizové řízení, živelní pohroma, technologická havárie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35840 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Maršálek, Petr. Analýza rizik a hrozeb v obci s rozšířenou působností Pohořelice. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz