Theses 

Zaměření skutečného provedení plaveckého areálu v Děčíně – Jiří Fürst

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří Fürst

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení plaveckého areálu v Děčíně

Survey to Building Documentation of the Swimming Compound in Děčín

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení plaveckého areálu v Děčíně. Je orientována především na zmapování situace upravených povrchů a viditelných technologií po celkové realizaci stavby. Tzn. nebere zřetel na nově zhotovené inženýrské sítě a podzemní technologie a zařízení. Pro zaměření byla použita polární metoda měření při využití totální stanice. Následné zpracování bylo provedeno ve výpočetním programu Groma a grafickém programu MicroStation.

Abstract: This bachelor thesis deals with survey of the real performance of swimming area in Děčín. It is oriented mainly on mapping the situation of modified surfaces and visible technologies over implementation of the construction. I.e. it does not take into account the newly constructed engineering networks and underground technologies and equipments. The polar method was used for measuring by using the total station. Subsequent processing was performed in computer program Groma and graphics program MicroStation.

Klíčová slova: zaměření skutečného provedení, totální stanice, souřadnice, souřadnicový systém, výškový systém

Keywords: survey of the real performance, total station, coordinates, coordinate system, elevation system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Pavel Antl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz