Eliška Birgusová

Bachelor's thesis

Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA

Electrochemical biosensor for detection of methylated DNA
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou epigenetických změn a jejísouvislostí s nutrigenomikou. Největší pozornost je věnovaná problematice metylované DNA,která je nejčastější epigenetickou změnou DNA. Pozornost je věnovaná také možným chybámv metylaci DNA, jakož to původcům metabolických, kardiovaskulárních a karcinogenníchonemocnění. Na základě současných poznatků jsou v této …more
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis deals with the problematics of epigenetic changesand their connection with nutrigenomics. The problematics that is given the most attention ismethylated DNA, which is the most common epigenetic change. Possible errors in DNAmethylation are also mentioned here, as they are the cause of cancer and various metabolicand cardiovascular diseases. The most frequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technology / Food Technology