Eliška Birgusová

Bakalářská práce

Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA

Electrochemical biosensor for detection of methylated DNA
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou epigenetických změn a jejísouvislostí s nutrigenomikou. Největší pozornost je věnovaná problematice metylované DNA,která je nejčastější epigenetickou změnou DNA. Pozornost je věnovaná také možným chybámv metylaci DNA, jakož to původcům metabolických, kardiovaskulárních a karcinogenníchonemocnění. Na základě současných poznatků jsou v této …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis deals with the problematics of epigenetic changesand their connection with nutrigenomics. The problematics that is given the most attention ismethylated DNA, which is the most common epigenetic change. Possible errors in DNAmethylation are also mentioned here, as they are the cause of cancer and various metabolicand cardiovascular diseases. The most frequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin