Klára FALTÍNOVÁ

Bakalářská práce

Křesťanství a islám - dějiny vzájemných vztahů

Christianity and Islam - the history of mutual realations
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Křesťanství a islám, dějiny vzájemných vztahů". Tuto problematiku jsem si vybrala z důvodu její stále se zvětšující aktuálnosti. V souvislosti s událostmi posledních několika let jsou vztahy mezi islámskou a křesťanskou společností velmi vypjaté. Jsou doopravdy tyto dvě víry a kultury natolik odlišné, aby jejich zášť byla oprávněná, nebo se ve svém principu od sebe …více
Abstract:
The theme of this thesis is "Christianity and Islam, the history of bilateral relations." This topic I chose because its ever-increasing actuality. In connection with the events of the past few years, relations between the Islamic and Christian societies very tense. They are really the two faiths and cultures are so different that their hatred was justified, or is in principle very different from each …více
 

Klíčová slova

Islám Křesťanství Dějiny Vztahy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALTÍNOVÁ, Klára. Křesťanství a islám - dějiny vzájemných vztahů. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/