Natália Leskovská

Bakalářská práce

Výskyt poľnohospodárskeho sucha a jeho vplyv na vybrané poľné plodiny

Výskyt zemědělského sucha a jeho vliv na vybrané polní plodiny
Anotace:
Zemědělské sucho v posledních letech výrazně způsobuje ztráty na výnosech kulturních plodin. V této práci se posuzovala závislost mezi indikátory sucha a výnosy dvou významných pěstovaných plodin v České republice (pšenice ozimá a ječmen jarní). Jako indikátory sucha byly vybrány srážky a aktuální evapotranspirace, sledované v letech 2000 – 2017 pro měsíce březen až červen, které jsou nejdůležitější …více
Abstract:
Agricultural drought in recent years severely caused losses on the yields of cultural crops. In this thesis was assessed the dependence between drought indicators and yields of two important crops in the Czech Republic (winter wheat and spring barley). As drought indicators were selected precipitations and actual evapotranspiration, observed in 2000 – 2017 from March to June, which are the most important …více
Abstract:
Poľnohospodárske sucho v posledných rokoch výrazne spôsobuje straty na výnosoch kultúrnych plodín. V tejto práci sa posudzovala závislosť medzi indikátormi sucha a výnosmi dvoch významných pestovaných plodín v Českej republike (pšenica ozimná a jačmeň jarný). Ako indikátory sucha boli vybrané zrážky a aktuálna evapotranspirácia, sledované v rokoch 2000 – 2017 pre mesiace marec až jún, ktoré sú najdôležitejšie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
  • Oponent: Martin Možný, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta