Bc. Tomáš Ghisi

Diplomová práce

Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování

Monitoring of evapotranspiration and drought stress using remote sensing
Anotace:
Ghisi T. Brno, 2020. Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování. Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta.Práce se věnuje monitorování a indikaci sucha v České krajině s využitím dat dálkového průzkumu Země. Hlavním předmětem monitorování sucha v diplomové práci je dynamický model ALEXI, který využívá satelitně měřenou povrchovou teplotu k určení množství …více
Abstract:
Ghisi T. Brno, 2020. Monitoring of evapotranspiration and drought stress using remote sensing. Diploma thesis. Mendel University in Brno. Faculty of AgriSciences. This thesis is about monitoring and indication of drought in the Czech landscape using remote sensing data. The main subject of drought monitoring at thesis is the dynamic model ALEXI, which uses satellite-measured surface temperature to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Fischer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta