Bc. Anastasia Lukyanenko

Bakalářská práce

Soukromé zdravotní pojištění – analýza pojmu a možnosti pro pojistitele i pojistníka

Commercial health insurance - analysis of the concept and opportunities for the insurer and the insured
Anotace:
Tématem této práce je soukromé zdravotní pojištění cizinců v České republice. Cílem práce není pouze charakterizovat soukromé zdravotní pojištění v České republice, ale porovnat ho ze soukromým zdravotním pojištěním cizinců v Rusku, popsat jeho funkci a postavení v ekonomice, ale především poukázat na jeho výhody a nevýhody. Soukromé zdravotní pojištění je nedílnou součástí života cizinců v České republice …více
Abstract:
The theme of this work is the private health insurance for foreigners in the Czech Republic. The aim of work is not only characterized by private health insurance in the Czech Republic, but compare him out of private health insurance of foreigners in Russia, to describe the function and position in the economy, but to point out its advantages and disavantages. Private health insurance is an integral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní