Bc. Miroslava KRATOCHVÍLOVÁ

Master's thesis

Návrh optimálního složení mechanizačních prostředků pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.

Proposal of optimum composition of the mechanization devices for the regular cycle maintenance of building for the wateragricultural meliorations of pieces of land
Abstract:
V mé diplomové práci se zabývám mechanizací pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků. Použitá mechanizace je: Dozer, skrejpr, štěpkovač, zemní stroj, křovinořez................. Vlastní práci jsem založila na revitalizaci rybníku Hamernníků Doubí v obci Lásenice. Zvýsledků mé vlastní práce je patrné, že revitalizace rybníků je velmi náročnná a nákladná práce.
Abstract:
In my diploma work I engage in the mechanization for the regular maintenance of building for the wateragricultural meliorations of piece of lands. The applicable mechanization: Dampr, Skrejpr, Dozer, graftmachine, bushescut{\dots}{\dots}{\dots}{\dots}{\dots} My proper work I engage on revitalization of pond names Hamerníků Doubí near by the village Lásenice. Out of the results of my proper work is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2008
Accessible from:: 30. 4. 2008
Identifier: 5263

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍLOVÁ, Miroslava. Návrh optimálního složení mechanizačních prostředků pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Engineering / Operational Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.