Bc. Liliana Kučerová

Diplomová práce

Plazmové polymery na bázi PLA s laditelnou permeabilitou/biodegradabilitou

Plasma polymers based on PLA with controlled permeability/degradability
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá charakterizací biodegradabilních polymerů na bázi polylaktidu (PLA) připravených pomocí plazmochemické depozice z plynné fáze a magnetronové-ho naprašování při různých výkonech radiofrekvenčního generátoru. Byl studován vliv de-pozice na molekulovou hmotnost, chemickou strukturu a smáčivost. Dále byla sledována degradabilita a v neposlední řadě permeabilita, která byla …více
Abstract:
This thesis deals with the characterization of biodegradable polylactide (PLA) - based polymers prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition and magnetron sputtering methods at different power of radiofrequency generator. The effect of deposition on mo-lecular weight, chemical structure and wettability was studied. Furthermore, the degrada-bility and the permeability of the antimicrobial peptide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Liliana. Plazmové polymery na bázi PLA s laditelnou permeabilitou/biodegradabilitou. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe