Bc. Lucie Hrušková

Bakalářská práce

Vliv celebrit v reklamě na nákupní chování zákazníků

Celebrities in advertising and their influence on consumer buyer behavior
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Vliv celebrit v reklamě na nákupní chování zákazníka. V teoretické části je vysvětlen pojem reklama, její funkce a cíle. Jsou popsána jednotlivá dělení reklam, jejich výhody a nevýhody. Definuje se nákupní chování a referenční skupiny, které jej ovlivňují. Další část práce se věnuje významu celebrity marketingu, celebritám, jaká je jejich role a funkce a výhody a nevýhody …více
Abstract:
The topic of the presented bachelor thesis is Celebrities in Advertising and Their Influence on Consumer Buyer Behaviour. In the theoretical part a term advertising, its functions and aims are explained. There are also described some particular advertising divisions, and advantages and disadvantages. Consequently, there is defined a purchasing behaviour and reference groups that influencing customer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze