Bc. Kateřina Zaoralová

Bachelor's thesis

Kalibrace a práce s přístrojem TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750

Calibration and operation of a TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750 instrument
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kalibrací přístroje TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750. Podrobně je rozepsán postup a způsob použití kalibrace. Kalibraci je možné použít i pro již naměřená data. Kalibraci bylo třeba provést pro měření v teplotách okolo 1000 °C, podle toho se odvíjel i výběr standardů – zlata a stříbra. Bylo prokázáno, že použití dalších standardů vykazujících výrazný efekt v odlišných teplotách …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on calibration of a TGA/DSC Setaram Setsys Evo 150 instrument. It contains a detailed description of the calibration procedure applicable for both already existing and future experiments. Calibration was needed for real measurements at temperature around 1000 °C, standards were chosen according to this – gold and silver. It has been shown that using other standards showing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geology / Geology