Dominika Rezníčková

Bakalářská práce

CERT / CSIRT tímy a kybernetická bezpečnosť

CERT / CSIRT týmy a kybernetická bezpečnost
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popis současné úlohy národního týmu CERT v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě nabytí účinnosti Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a porovnání teoretických přístupů s jejich uplatněními v praxi. První teoretická část práce obsahuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, kybernetické kriminalitě a bezpečnostních incidentech a následně se …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to provide brief description of contemporary situation in the field of cyber security and the role of national CERT team in it according to the newly adopted Law no. 181/2014 Coll., on Cyber Security and to make comparison of theoretical principles with their applying in praxis. Thesis is divided into two main parts. First one, a theoretical part, comprehends …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popis súčasnej úlohy národného tímu CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti na základe uvedenia Zákona č.181/2014 Sb., o kybernetickej bezpečnosti do účinnosti a porovnanie teoretických prístupov s ich uplatnením v praxi. Prvá, teoretická časť práce, obsahuje základné informácie o kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej kriminalite a bezpečnostných incidentoch a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Klíma
  • Oponent: Jaromír Veber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45300