Bc. Václav Bednář

Diplomová práce

Vliv různých způsobů zpracování půdy na obsah vody v půdě

Effect of Different Methods of Soil Tillage on Water Content in the Soil
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zpracováním půdy a jeho vlivem na hmotnostní a objemovou vlhkost půdy. Teoretická část je proto věnovaná především půdě a jejím vlastnostem, které souvisejí s půdní vlhkostí, dále významu a dynamice vody v přírodě a také charakteristice základních operací zpracování půdy. Praktická část práce je založena na parcelových pokusech, které byly provedeny na pokusné stanici Mendelovy …více
Abstract:
This thesis deals with soil tillage and its effect on volume and mass moisture of soil. Theoretical part therefore contains information about soil and its properties that affect soil humidity, information about importance of water and water dynamics and characteristic of basic soil treatment operations. Practical part is based on parcel field trial realized at the experimental field station of Mendel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství

Práce na příbuzné téma