Bc. Miroslav PLCH

Diplomová práce

Vliv rodinného prostředí na kriminalitu mladistvých

Influence of the family atmosphere on the juvenile deliquency
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo pokusit se analyzovat příčiny kriminality mladistvých, mající kořeny v rodinném prostředí. V první části diplomové práce jsem se pokusil pomocí odborné literatury definovat kriminalitu mladistvých, příčiny kriminality mladistvých, rodinu a její funkci, charakteristiku současné rodiny, dysfunkční rodinu a vězení pro mladistvé. Pro analýzu jsem použil metody případových …více
Abstract:
The aim of this diploma work was to try analyse the reasons of youthful´s kriminality. The reasons have got the roots in the family surroundings. In the first of my diploma work I tried, with the help of speciál literature, to devone the youthful´s kriminality, the cause of youthful´s kriminality, the family and its function, characterization of prezent family, disfunctional family and the prison for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2008
Identifikátor: 1009231

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLCH, Miroslav. Vliv rodinného prostředí na kriminalitu mladistvých. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 11. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.