Lenka ROSENDORFOVÁ

Bakalářská práce

Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém.

Juvenile crime as a serious social problem.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce s názvem Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém má za cíl zmapovat kriminální chování mladistvých žijící na Táborsku v závislosti na jejich sociální prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se vymezují pojmy související s názvem bakalářské práce. Část praktická je zaměřena na výzkum. Pomocí kvalitativního výzkumu …více
Abstract:
Bachelor thesis titled Juvenile criminality as a serious social problem is presented to map out the criminal behavior of juveniles living in Tábor, depending on their social environment. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis defines the terms related to the name of the bachelor thesis. The practical part is focused on research. Using quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSENDORFOVÁ, Lenka. Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém.. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qjhqef qjhqef/2
2. 5. 2019
Složky
Soubory
Bulanova, L.
3. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.